Quantcast
Portal
Artykuły
Osoby Online
17 osób jest online (2 osób przegląda Słownik)

Członkowie: 0
Goście: 17

więcej...
Strona główna > Słownik > B Słownik

Szukaj wg alfabetu
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne | Wszystkie

B

W tej chwili mamy 8 wpisów, które zaczynają się na tą literę.

Bakterie

Bakterie (gr. bakterion - pałeczka) to jednokomórkowe lub kolonijne organizmy o budowie prokariotycznej. Bakterie należą do najmniejszych komórek. Ic...

Komentarze ?

Bakterie nitryfikacyjne

utleniają amoniak i sole amonowe na azotyny (dokonują tego gatunki z rodzaju nitrosomonas) i następnie te związki na azotany (robią to gatunki z rodz...

Komentarze ?

Bastard

mieszaniec powstały w wyniku skrzyżowania dwóch gatunków lub ras...

Komentarze ?

Bentos

organizmy pełzające, kroczące po dnie lub osiadłe nieruchomo (bytujące w środowisku dennym)...

Komentarze ?

Biocenoza

wielogatunkowe zbiorowisko zwierząt i roślin żyjących w określonym środowisku (biotopie), w którym stosunki ilościowe są utrzymane na tym samym mniej...

Komentarze ?

Biosfera

sfera zamieszkała przez organizmy żywe, obejmująca trzy wielkie działy zwane biocyklami; atmosferę, litosferę i hydrosferę...

Komentarze ?

Biotop

środowisko życia biocenozy odznaczające się swoistym zespołem ekologicznych czynników abiotycznych i biotycznych...

Komentarze ?

Biotyczne czynniki

elementy przyrody ożywionej, wpływające na siebie nawzajem...

Komentarze ?

[ Wróć | Wróć ]

Copyright © 1999-2012 by Akwarium.net.pl  |  Powered by XOOPS © 2001-2012