biosfera

Autor: admin

biosfera

sfera zamieszkała przez organizmy żywe, obejmująca trzy wielkie działy zwane biocyklami; atmosferę, litosferę i hydrosferę

Opublikowane:  Mon, 15-Aug-2005, 15:32