bakterie nitryfikacyjne

Autor: admin

bakterie nitryfikacyjne

utleniają amoniak i sole amonowe na azotyny (dokonują tego gatunki z rodzaju nitrosomonas) i następnie te związki na azotany (robią to gatunki z rodzaju nitrobacter)

Opublikowane:  Mon, 15-Aug-2005, 15:30