biocenoza

Autor: admin

biocenoza

wielogatunkowe zbiorowisko zwierząt i roślin żyjących w określonym środowisku (biotopie), w którym stosunki ilościowe są utrzymane na tym samym mniej więcej poziomie

Opublikowane:  Mon, 15-Aug-2005, 15:32