biotop

Autor: admin

biotop

środowisko życia biocenozy odznaczające się swoistym zespołem ekologicznych czynników abiotycznych i biotycznych

Opublikowane:  Mon, 15-Aug-2005, 15:33