Quantcast
Portal
Artykuły
Osoby Online
13 osób jest online (3 osób przegląda Słownik)

Członkowie: 0
Goście: 13

więcej...
Strona główna > Słownik > All Słownik

Szukaj wg alfabetu
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne | Wszystkie

Wszystkie

W tej chwili mamy 70 wpisów w słowniku.

Abiotyczne czynniki
elementy przyrody nieożywionej, wpływające na żyjące w danym środowsku organizmy żywe, oraz ulegające ich wpływom...
Komentarze ?

Abisal
przydenne głębie...
Komentarze ?

Allele
różne formy tego samego genu...
Komentarze ?

Atrapy jajowe
jedna lub kilka regularnych biało-żółtych lub żółto-pomarańczowych owalnych plamek na płetwie odbytowej samca, imitująca ziarna ikry...
Komentarze ?

Autotrofizacja wód
stopniowe użyźnianie zbiornika wodnego w wyniku dużej intensywności procesów biologicznych zachodzących w samym zbiorniku....
Komentarze ?

Autotrofizm
(samożywność) -. odżywianie się organizmów związkami nieorganicznymi (CO2, H20, sole mineralne) i syntetyzowanie z nich związków organicznych własneg...
Komentarze ?

Azotany
Azotany są końcowym produktem przemiany azotowej odpadowych białek i mocznika. W akwarium pochłaniają je rośliny i glony, a usuwane są przez beztleno...
Komentarze ?

Azotyny
Obecnie obowiązująca nazwa to azotany(III).
Zawierają jon NO2-
Są bardziej szkodliwe dla organizmów żywych niż azotany(V)....
Komentarze ?

Bakterie
Bakterie (gr. bakterion - pałeczka) to jednokomórkowe lub kolonijne organizmy o budowie prokariotycznej. Bakterie należą do najmniejszych komórek. Ic...
Komentarze ?

Bakterie nitryfikacyjne
utleniają amoniak i sole amonowe na azotyny (dokonują tego gatunki z rodzaju nitrosomonas) i następnie te związki na azotany (robią to gatunki z rodz...
Komentarze ?

Bastard
mieszaniec powstały w wyniku skrzyżowania dwóch gatunków lub ras...
Komentarze ?

Bentos
organizmy pełzające, kroczące po dnie lub osiadłe nieruchomo (bytujące w środowisku dennym)...
Komentarze ?

Biocenoza
wielogatunkowe zbiorowisko zwierząt i roślin żyjących w określonym środowisku (biotopie), w którym stosunki ilościowe są utrzymane na tym samym mniej...
Komentarze ?

Biosfera
sfera zamieszkała przez organizmy żywe, obejmująca trzy wielkie działy zwane biocyklami; atmosferę, litosferę i hydrosferę...
Komentarze ?

Biotop
środowisko życia biocenozy odznaczające się swoistym zespołem ekologicznych czynników abiotycznych i biotycznych...
Komentarze ?

Biotyczne czynniki
elementy przyrody ożywionej, wpływające na siebie nawzajem...
Komentarze ?

CO2
patrz: dwutlenek węgla...
Komentarze ?

Czynniki biotyczne
patrz: biotyczne czynniki...
Komentarze ?

Detrytus
gromadząca się martwa materia organiczna, pochodząca z częściowo rozłożonych szczątków roślin i zwierząt, oraz ich wydalin...
Komentarze ?

Dwutlenek węgla
Dwutlenek węgla lub tlenek węgla(IV) lub tlenek węgla(4+) lub ditlenek węgla (wzór chemiczny CO2) jest to bezbarwny, bezwonny i niepalny gaz. Jest to...
Komentarze ?

(1) 2 3 4 »
[ Wróć | Wróć ]

Copyright © 1999-2012 by Akwarium.net.pl  |  Powered by XOOPS © 2001-2012