Rośliny

?
Ammania gracillis
Fot. Artur Białosiewicz

    Rośliny są elementem dekoracyjnym w naszym akwarium, ale najczęściej także niezbędnym. Powodują, że nasz zbiornik wygląda jak mały klejnocik w domu. Pozwalają także dostarczyć rybom i innym organizmom wystarczającą ilość tlenu do życia, oraz utrzymać równowagę biologiczną w akwarium. Gęsta obsada roślin pomaga zapewnić optymalne warunki w akwarium, jeśli ilość ryb jest odpowiednio dopasowana oczywiście.

    Najczęściej rozmnażają się poprzez kłącza (pędy podziemne), rozłogi (pędy naziemne), rozsady (ucięte pędy roślin), rozmnóżki (młode rośliny wyrosłe na liściach dorosłych), zarodniki (komórki rozrodcze, np. glonów), oraz w cyklu kwiatowym (w akwarium rzadko).

    Kupując nowe rośliny powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby miały jasne korzenie i żywą barwę, były raczej młode i pochodziły z pewnego źródła, gdyż mogą być nosicielami chorób ryb. Najlepiej też znać ich zapotrzebowania, szczególnie na temperaturę i światło.

Najpopularniejsze gatunki roślin hodowanych w akwariach :

Wgłębka Riccia

Występuje w Europie, Azji i Ameryce. Spotyka się w hodowli 2-3 odmiany. Jest to roślina pływająca, przeważnie całkiem pod powierzchnią wody. Może tworzyć grubą powłokę, co utrudnia wymianę gazową, więc trzeba czasem ją przerzedzać. Jest dobrą kryjówką dla narybku i miejscem tarła niektórych ryb. Woli miękką wodę i temperaturę 15-25'C.
Czasem praktykuje się mocowanie wgłębki cienką żyłką do korzeni lub innych obiektów w akwarium, co daje niezwykłe efekty wizualne.

Mech jawajski Vesicularia dubyana

Drobnolistna roślina z południowo-wschodniej Azji. Cechuje się bardzo małymi wymaganiami. Wystarcza jej umiarkowane światło, wytrzymuje bardzo szeroki zakres temperatur (po uprzednim przyzwyczajeniu). Przy zbyt silnym świetle i pH powyżej 7 może zarastać glonami. Może stanowić doskonałe podłoże dla ikry wielu ryb, jak również kryjówkę dla narybku. Polecana roślina dla początkujących.

Fotka

Salwinia Salvinia

Jasnozielona paproć pływająca, o drobnych owłosionych liściach, rozwijających się na powierzchni wody i przyjmujących różne kształty w zależności od warunków życia. Przy zbyt wysokiej temperaturze i braku światła tworzą się formy zwyrodniałe o małych okrągłych liściach. Liście podwodne przybierają postać korzeni. Ojczyzną jej są tropikalne obszary Ameryki Południowej, niektóre gatunki występują również w Europie (w Polsce 1 gatunek). Wymaga sporo światła (najlepiej słonecznego) i temperatury 18-25 'C. Bardzo wrażliwa na spadające krople wody. W dobrych warunkach rozrasta się, tworząc gęstą warstwę na powierzchni wody. Warstwa ta stanowi dogodne miejsce do tarła dla niektórych gatunków ryb. Roślina ta zwykle zimą zanika, wytwarzając zarodniki, z których na wiosnę mogą wykiełkować nowe okazy.

Pierzatka Ceratopteris

Rośliny te zamieszkują tropikalne obszary całego świata, choć nierzadko trafiają się na obszarach dość daleko wysuniętych na północ. Znane są trzy formy: błotna, powierzchniowa lub podwodna. Spotykane są gatunki wąsko- i szerokolistne. W akwarium znane są postacie pływające lub ukorzenione w podłożu, obie o dużych jasnozielonych liściach. Bardzo rozrośnięte formy należy podczas sadzenia umocować w podłożu, gdyż mają one skłonność do wypływania na powierzchnię. Roślina ta lepiej  żyje w miękkiej wodzie i wymaga dość silnego światła. Temperatura nie powinna spadać poniżej 25 'C. Formy pływające są wrażliwe na spadające krople wody. Rozmnażanie jest bardzo łatwe. Wyrastające na liściach rozmnóżki odrywa się; można je zasadzić w podłoże, jeżeli mają korzenie, lub pozwolić im pływać po powierzchni.

Marsylia Marsilea

W akwariach spotykana jest najczęściej Marsilea quadrifolia rosnąca w stanie dzikim na południu Europy, w środkowej i wschodniej Azji oraz w Ameryce Północnej. Jest rośliną błotną, która może rosnąć całkowicie pod wodą. Tworzy długie kłącza, z których wyrastają liście podobne do czrerolistnej koniczyny. Najkorzystniejsze jest takie zasadzenie, aby liście jej mogły wystawać ponad powierzchnię wody. Rośnie wolno, wymaga temperatury w granicach 17-22 'C i dość silnego oświetlenia. Rozmnażanie przez podział kłącza.

Moczarka Elodea

Najczęściej spotykana jest moczarka kanadyjska Elodea canadensis i ozdobna Elodea argeninensis, chociaż w Polsce znane są również argentyńska Elodea argentinesis i kędzierzawa Lagarosiphon muravides. Ta ostatnia pochodzi z Afryki. Moczarka kanadyjska zaaklimatyzowała się w całej Europie. Jest rozdzielno-płciowa, dwupienną rośliną kwiatową, ale w Europie występują tylko osobniki żeńskie. Roślina wieloletnia, która jest zielona również w zimie. Może być hodowana jako roślina pływająca, może również ukorzeniać się. Lubi wodę twardą, z której intensywnie pobiera związki wapnia, nie znosi zbyt wysokiej temperatury (dla moczarki kanadyjskiej: 10-18 'C, dla ozdobnej, argentyńskiej lub kędzierzawej: 12 -20 'C). Są to rośliny szybko rosnące, odrastające z każego kawałka łodygi. Pożądane są w akwariach ze względu na wydzielanie dużej ilości tlenu, oczywiście przy wystarczającym oświetleniu.
Artykuł: Moczarki i inne podobne do nich rośliny akwariowe

Kryptokoryny (Zwartki) Cryptocoryne

Są to rośliny błotne, pochodzące z południowej Azji.  Jedne z najpopularniejszych roślin akwaryjnych. Z kłączy wypuszczają na mniej lub bardziej długich łodygach, liście, które są jędrne, intensywnie zielone, niejednokrotnie na spodniej stronie czerwone. Potrzebują one grubego żwiru, gdyż w drobnym piasku zdarza się, że korzenie wyrastają ponad podłoże. Lubią ciepło, zadowalają się niewielką ilością światła. Wolą nieco kwaśną i miękką wodę. Istnieje wiele odmian, różniące się kształtem liści i wielkością.
Fotka

Artykuł: Kryptokoryna (zwartka) orzęsiona Cryptocoryne ciliata

Aponogetony Aponogeton

Bardzo piękne i delikatne rośliny, najczęściej wysokie, więc nadają się do dużych akwariów. Lubią światło i ciepło. Znanymi odmianami są Aponogeton kędzierzawy i madagaskarski.

Kabomby Cabomba aquatica, caroliniana

Jasnozielone, tworzą zarośla, delikatno-pierzaste liście ułożone są wokół łodyg w  rozetach. Pochodzą z Ameryki. Potrzebują dużo światła, ciepła, miękkiej wody i spokoju.

Artykuły: Cabomba, Cabomba palaeformis, Cabomba piauhyensis


Rośliny w naszej encyklopedii

Inne artykuły o roślinach:

Bacopa (rodzaj)
Bolbitis heudelotii
Hygrophila (rodzaj)
Mikrozorium oskrzydlone
Mikrosorium pteropus
Lilaeopsis
(rodzaj)
Lotos grzybień tygrysi Nymphaea zenkerii
Paprotka pływająca Ceratopteris pteroides
Paprotka rutewkowata Ceratopteris thalictroides
Paprotka szerokolistna Ceratopteris cornuta

Rośliny z rodzajów Hemianthus i Micranthemum
Rogatek sztywny Ceratophyllum demersum
Rotala wallichii
Kotewka orzech wodny Trapa natans

Valisneria ?
Echinodorus quadricostatus
Fot. Artur Białosiewicz

Ciekawe strony:
Indeks roślin Aquaticplantcentral

Do góry

strona główna