Rogatek sztywny Ceratophyllum demersum


(Przedruk elektroniczny za zgodą PZA z czasopisma "Akwarium" nr 5-6/87)

Rogatek sztywny - odmiana z czerwonym pędem z Meksyku

Lothar Wischnath
Berlin Zachodni

    Rodzaj Ceratophyllum a przede wszystkim C. demersum występuje na całej prawie kuli ziemskiej. Natomiast występowanie gatunku rogatka krótkoszyjkowego (Ceratophyllum submersum) jest ograniczone do środkowej i południowo-wschodniej Azji oraz Europy. Oba gatunki wykształcają niekiedy znacznie różniące się od siebie lokalne odmiany.
    W roku 1979 (dzięki autorowi - przyp. redakcji) trafia do Europy, pochodząca ze środkowego Meksyku, piękna odmiana C. demersum. Roślina ta ma wspaniałą czerwoną łodygę i blaszki liściowe o delikatniejszej strukturze, niż u europejskiej odmiany rogatka sztywnego (C. demersum), oraz bardziej szorstkie od liści rogatka krótkoszyjowego (C. submersum). Pędy, swobodnie unoszące się w toni wodnej, w pobliżu powierzchni wody, silnie się rozgałęziają. Jeżeli są wystawione na dostateczną ilość światła, wytwarzają także kwiaty. Są one niepozorne, rozdzielnopłciowe i wyrastają w kątach liści. Zarówno kwiaty żeńskie jak i męskie występują na jednej roślinie, czyli jest ona jednopienna. Wiele zielonych łusek tworzy okwiat. Męskie kwiaty zawierają 6-16 pręcików, zaś kwiaty żeńskie posiadają jeden słupek. Zapylenie następuje pod wodą. Owocem jest orzeszek.
    Wszystkie gatunki rogatków są przystosowane do życia tylko w wodzie. Nie mogą rosnąć na lądzie. Unoszą się wolno w toni wodnej, nie ukorzeniają się, mogą jednak na dnie zbiornika wodnego tworzyć zwarte łachy. W tym przypadku pędy stykające się z podłożem wytwarzają specjalne zmetamorfizowane, białawe pędy, tzw. ryzoidy, które wnikają w to podłoże. W ten sposób dochodzi do zakotwiczenia tej bezkorzeniowej rośliny.

Z języka niemieckiego przetłumaczył Aleksy Moj.

Recenzował: dr Ryszard Kamiński

"Akwarium" 5-6/87


strona główna