Cabomba


(Przedruk elektroniczny za zgodą PZA z czasopisma "Akwarium" nr 3-4/81)

 

Henryk Kilka

    Rodzaj Cabomba należy do rodziny Nymphaeaceae - grzybieniowate. Do najbardziej znanych gatunków z tego rodzaju należą: Cabomba aquatica - kabomba wodna, C. australis - kabomba południowa i C. caroliniana - kabomba karolińska; mniej natomiast są znane C. pulcherrima - kabomba czerwona i C. piauhynesis - kabomba brazylijska. Oprócz wymienionych spotykana jest jeszcze odmiana (wyłącznie akwaryjna) kabomby karolińskiej - C. caroliniana var. Paucipartita, natomiast w NRD uprawiana jest odmiana srebrno-zielona tej kabomby.
    Istnienie wielu synonimów wskazuje na to, że w botanice, podobnie jak w ichtiologii, naukowcy stale badają i przeklasyfikowują gatunki i ich odmiany w celu uporządkowania systematyki, co jest kłopotliwe i dla akwarystów.
    W literaturze spotkać można następujące synonimy dla kabomby wodnej - Cabomba aquatica, Nectris aquatica, Villarsia aquatica, a dla kabomby karolińskiej - Cabomba caroliniana, C. aquatica, C. aubletti, C. pinnata, Nectris aquatica, N. Peltata.
    Wszystko to sprawia, ze o przynależności rośliny do określonego gatunku można się dokładniej zorientować w oparciu o budowę kwiatów.
    St. Sławiński i M. Tokarski w książce pt. "Rośliny wodne w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego" podają, że kabomba południowa ma kwiaty białe, u podstawy żółtawe; kabomba karolińska białe z żółtymi plamkami, a kabomba wodna drobne białe, wyrastające ponad wodę.
    Kabomby to rośliny łatwe w uprawie, a ich piękne ulistnienie stawia je w rzędzie bardzo cenionych przez akwarystów.


"Akwarium" 3-4/81


strona główna