Zooplankton

Z Akwarystyka wiki
Plankton

Zooplankton - plankton złożony z organizmów zwierzęcych. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu grup zwierząt, w tym: pierwotniaki, wrotki, skorupiaki, osłonice i larwy owadów. Zooplankton pełni ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych, jest składnikiem wielu sieci troficznych. Z jednej strony odżywia się fitoplanktonem i bakterioplanktonem, regulując liczebność tych grup, z drugiej strony stanowi bazę pokarmową ryb planktonożernych. Narybek większości gatunków ryb słodkowodnych odżywia się zooplanktonem.

Zobacz też:

Amphipod


en:Zooplankton nn:Dyreplankton uk:Зоопланктон

źródło: artykuł [1] w Wikipedii, licencja: GNU FDL, autorzy: [2]
Osobiste
technika