Plankton

Z Akwarystyka wiki

Plankton (gr. planktón - błąkające się) to organizmy wodne unoszące się biernie w wodzie. Nawet jeśli mają narządy ruchu, to są one zbyt słabe, by organizmy te mogły się aktywnie przeciwstawić prądom wodnym i wiatrom. Zazwyczaj plankton stanowią drobne organizmy, ale zaliczamy do niego również organizmy pod postacią meduzy, które mogą mieć znaczne rozmiary.

Plankton, ilustracja na podstawie obserwacji mikroskopowej

Plankton dzieli się na:

Ze względu na środowisko życia plankton dzieli się na:

Wyróżniane są następujące kategorie wielkości organizmów planktonowych:

  • pikoplankton (<2 μm - głównie bakterie)
  • nannoplankton (nanoplankton) (2 μm - 30-50 μm)
  • plankton sieciowy (>30 μ - łowiony sieciami planktonowymi)
    • mikroplankton (30-50 μm - 500 μm)
    • makroplankton (> 500 μm - widoczny gołym okiem)
  • megaplankton (megaloplankton) (>20 cm - meduzy, osłonice)

Organizmy planktoniczne charakteryzuje znaczna przezroczystość ciała oraz ciężar właściwy zbliżony do ciężaru właściwego wody (około 1,05 g/ml). Są one przystosowane do unoszenia sie w toni wodnej. Polega ono na zmniejszeniu masy ciała w stosunku do powierzchni przez wytworzenie różnego rodzaju wyrostków lub zmniejszenie ciężaru właściwego ciała. Wyrazem tego jest obecność lekkich delikatnych pancerzyków, brak ciężkich szkieletów i wytwarzanie różnego typu galaretek (niektóre wrotki) lub kropli tłuszczu (pierwotniaki i widłonogi). Niektóre organizmy posiadają wodniczki gazowe pełniące rolę hydrostatyczną. Pozwalają one również na pionowe przemieszczanie się w toni wodnej. Zazwyczaj organizmy planktonowe są pływakami nieaktywnymi, jednak wiele z nich może poprzemieszczać się za pomocą wici, rzęsek lub odnóży. U organizmów planktonowych występuje często zjawisko cyklomorfozy, polegające na regularnych zmianach wielkości i kształtu ciała w ciągu roku.

Organizmy osiadłe na organizmach planktonowych to epiplankton. Organizmy, które dostały się do planktonu przypadkowo to tychoplankton.

Za odpowiednik planktonu na lądzie, w środowisku wewnątrzglebowym, można uważać edafon, aczkolwiek jest on trochę szerszym pojęciem w stosunku do planktonu.

Zdjęcia mikroskopowe różnych organizmów planktonowych,
drugie video przedstawia żwawo poruszające się pierwotniaki

Zobacz też:

źródło: artykuł [1] w Wikipedii, licencja: GNU FDL, autorzy: [2]
Osobiste
technika