Biotop

Z Akwarystyka wiki

Biotop - obszar zamieszkany przez organizmy o tych samych lub bardzo zbliżonych wymaganiach życiowych. Pierwotnie dotyczący tylko abiotycznych elementów siedliska. Obecnie często rozumiany jako siedlisko nieożywione zmienione przez biocenozę (kompleks roślinny). Biotop razem z biocenozą tworzy ekosystem.

Zbliżonymi terminami są siedlisko (habitat), biocenoza.

W akwarystyce i terrarystyce - wzorzec warunków środowiska, z którego pochodzą hodowane zwierzęta i rośliny. Przygotowanie i pielęgnacja akwarium lub terrarium środowiskowego zmierza do zapewnienia warunków możliwie zbliżonych do naturalnych (np. biotop tanganikański, biotop malawijski, biotop południowoamerykański).

Biotop jest nieożywioną częścią środowiska, biocenoza zaś- ożywioną.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Biotop
Osobiste
technika