Malawi

Z Akwarystyka wiki
Jezioro Niasa na zdjęciu satelitarnym
Calm Niasa-4755.jpg
Lake Malawi-2044.jpg

Niasa, Malawi - jezioro pochodzenia tektonicznego, położone w południowo-wschodniej Afryce. Jego wody podzielone są pomiędzy trzy państwa: Malawi, Tanzanię i Mozambik. Położone jest najbardziej na południe spośród wszystkich jezior Wielkich Rowów Afrykańskich. Jezioro otoczone jest przez wysokie góry dochodzące do 3000 m. Odpływ wód z jeziora następuje poprzez rzekę Shire - dopływ Zambezi. Na jeziorze znajduje się wiele wysp; największe z nich to Likoma i Chizumulu.

Jezioro ma wydłużony południkowo kształt - jego długość wynosi około 550 km, szerokość od 20 do 55 km. Zajmuje powierzchnię 29 600 km². Dno jeziora Niasa stanowi kryptodepresję - położone na wysokości 476 m n.p.m. osiąga maksymalną głębokość 706 m. Pojemność jeziora wynosi około 7200 mld m³.

Odkrywcą i pierwszym badaczem jeziora był David Livingstone, który przybył nad jego brzegi w 1859 r.

Park narodowy

Obszar na południowym krańcu jeziora, położony w granicach państwa Malawi, od 1980 roku objęty jest ochroną w ramach Parku Narodowego Jeziora Malawi (ang. Lake Malawi National Park). Żyje tu wiele endemicznych gatunków ryb, będących kluczowym przykładem specjalizacji ewolucyjnej. Z tego względu park ten w 1984 roku wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powierzchnia parku wynosi 94 km².

dziko żyjąca grupa pyszczaków

Z jeziora tego pochodzi duża liczba gatunków barwnych ryb akwariowych, głównie pielęgnic, które są w przeważającej części pyszczakami.


Zobacz koniecznie bardzo ciekawe filmy o tym jeziorze
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Niasa_%28jezioro%29

Osobiste
technika