Woda słonawa

Z Akwarystyka wiki

Woda słonawa (ang. brackish) to woda o większym zasoleniu niż woda słodka, ale mniejszym niż woda morska. Znajduje się ją w miejscach mieszania wody morskiej ze świeżą - jak w przypadku eustariów - oraz w ujęciach słonawych zbiorników podziemnych.

Niektóre rodzaje działalności człowieka również prowadzą do powstania wody słonawej (w tym produkuje się ją na potrzeby farm krewetek).

Zwykle za słonawą uznaje sie wodę, która zawiera między 0,5 a 30 gram soli na litr, co często opisuje się też jako 0,5 do 30 części na tysiąc (ppt lub ). Trzeba pamiętać, że wiele naziemnych zbiorników z wodą słonawą charakteryzuje się dość dużą zmiennością zasolenia zależnie od dokładnego miejsca i/lub czasu.

Zasolenie wody mierzone w częściach na tysiąc (ppt):
Woda słodka Woda słonawa Woda morska Solanka
< 0.5 0.5 - 35 35 - 50 > 50
źródło: tłumaczenie własne artykułu [1] w Wikipedii, licencja: GNU FDL, autorzy: [2]
Osobiste
technika