Rodzina (biologia)

Z Akwarystyka wiki

Rodzina (łac. familia) - kategoria systematyczna niższa niż rząd, a wyższa niż rodzaj, aczkolwiek w szczegółowej systematyce rodzin posiadających wiele rodzajów wyróżnia się często jednostki pośrednie - plemię (tribes) i podplemię (subtribes). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.

W nomenklaturze łacińskiej rodzina otrzymuje końcówkę -ae (w botanice zwykle -aceae, w zoologii -idae), a w polskiej -ate.

Na przykład:

Nazwy polskie rodzin zapisuje się pismem prostym i z małej litery. Nazwy naukowe rzędów w zoologii nie wyróżniane są obecnie kursywą (italikiem)[1]. W botanice i mikologii zgodnie z Kodeksem Nomenklatury Botanicznej stosuje się zwyczajowo zapis nazwy naukowej kursywą[2].

Przykład opisu ilustracji: Na zdjęciu po prawej widoczny jest kosaciec (Iris), przedstawiciel rodziny kosaćcowatych (Iridacae).

Wprowadzenie tej kategorii zaproponował Pierre André Latreille w Histoire naturelle générale et particulière des crustacés et insectes (1802-1805).

Nazwa rodziny budowana jest na nazwie rodzaju, zwykle najwcześniej opisanego, nazywanego od tej pory rodzajem typowym rodziny. Autorem nazwy rodziny, zgodnie z zasadą koordynacji w nomenklaturze biologicznej, jest ten autor, który jako pierwszy określił ją jako kategorię ponadrodzajową.

Przypisy

  1. International Commission on Zoological Nomenclature Appendix B General Recommendations, pkt. 6.: "The scientific names of genus- or species-group taxa should be printed in a type-face (font) different from that used in the text; such names are usually printed in italics, which should not be used for names of higher taxa."
  2. International Code of Botanical Nomenclature. Preface: "Scientific names under the jurisdiction of the Code, irrespective of rank, are consistently printed in italic type. The Code sets no binding standard in this respect, as typography is a matter of editorial style and tradition not of nomenclature. Nevertheless, editors and authors, in the interest of international uniformity, may wish to consider adhering to the practice exemplified by the Code, which has been well received in general and is followed in a number of botanical and mycological journals. To set off scientific plant names even better, the abandonment in the Code of italics for technical terms and other words in Latin, traditional but inconsistent in early editions, has been maintained."

Zobacz też

źródło: artykuł [1] w Wikipedii, licencja: GNU FDL, autorzy: [2]
Osobiste
technika