Rodzaj Lamprologus (Schilthuis, 1891)
z jeziora Tanganika. Informacje o ekologii, systematyce i hodowli w akwarium.


(Przedruk elektroniczny za zgodą PZA z czasopism "Akwarium" nr  1-2/86)

Krzysztof Wiechecki

      Jest to najliczniejszy rodzaj pielęgnic z jeziora Tanganika który wg Staecka (1983) obejmuje 52 gatunki i podgatunki. Tylko 5 z nich żyje w systemie rzeki Zair. Pozostałe są gatunkami endemicznymi jeziora.
      Dzięki pracom badawczym ichtiologów liczba gatunków rodzaju Lamprologus rośnie z roku na rok. Wiele ryb oznaczonych jest tymczasowo tylko do rodzaju. Literatura określa je jako Lamprologus species n.d. (non determinum = gatunek nieoznaczony), z dodatkiem tzw. określeń handlowych np. Lamprologus sp. "magarae" czy też L. sp. "daffodil" lub też z dodatkiem kolejnych numerów nadawanych różnym gatunkom.
      Ryby z rodzaju Lamprologus zasiedlają prawie wszystkie strefy brzegowe jeziora. Najczęściej spotykane są jednak w litoralu skalnym i żwirowatym. Naturalnie znane są także gatunki ze strefy piaszczystej. Zdecydowana większość form żyje w obszarze głębokiego litoralu, od 3 do 40 m. Na przykład opisany w r. 1983 przez Staeck'a Lamprologus buescheri złowiony został na głębokości 18 m, Lamprologus nkambae Staeck 1978 na głębokości od 3 do 5m, a Lamprologus leleupi longior Staeck 1980 przebywa najczęściej na głębokości 40 m.
      Przystosowania ekologiczne gatunków Lamprologus uwidaczniają się wyraźnie w budowie morfologicznej oraz w zwyczajach pokarmowych. I tak np. torpedowate ciało Lamprologus elongatus Boulenger 1898, odżywiającego się głównie rybami, umożliwia mu błyskawiczny atak.
      Poll (1957) podaje, że największe gatunki tego rodzaju osiągają 31 cm długości. Obok dużego (16 cm) L. modestus Boulenger 1898 znane są karłowate 3-4 cm L. multifasciatus, Boulenger, 1906. Wewnątrzrodzajowa zmienność morfologiczna jest znaczna. Silnie wydłużone, wrzecionowate ciało posiada L. leleupi Poll 1948. Natomiast ciało bocznie spłaszczone charakterystyczne jest dla L. commpressiceps Boulenger 1898 czy L. calvus Poll 1978. Dużym zainteresowaniem akwarystów cieszą się drobne gatunki Lamprologus, zasiedlające piaszczyste partie jeziora, określane w literaturze niemieckojęzycznej mianem "Schneckenbarsche" co tłumaczy się jako pielęgnice muszlowe (K.W.). W warunkach naturalnych gatunki te żyją w pustych muszelkach po ślimakach, zasiedlając wybiórczo muszle określonych gatunków. Matthes (1960) podaje, że Lamprologus ocellatus Steindachner 1909 i Lamprologus brevis Boulenger 1898, żyją w muszlach ślimaków z rodzaju Neothauma. Wielkość "pielęgnic ślimakowych" waha się w granicach od 3 do 9 cm. Interesujące kształty, jak również ciekawa forma opieki nad potomstwem gatunków tej grupy sprawiają, że stają się one ulubieńcami hodowców pielęgnic. Hodowla takich jak: Lamprologus brevis, L. multifasciatus, L. ocellatus możliwa jest już w 20-30 l akwariach. Oczywiście, można również hodować małe gatunki Lamprologus w dużych akwariach środowiskowych. Współmieszkańcami gatunków drobnych, związanych silnie ze swoimi muszlami i zasiedlającymi piaszczyste dno akwarium, mogą być naskalniki: Julidochromis ornatus Boulenger 1898, J. transcriptus Matthes 1959, gatunki Telmatochromis Boulenger 1898 czy też Cyprichromis Boulenger 1898.
      Inną grupę, o interesujących barwach i kształtach, (wielkość 8-15 cm) stanowią takie gatunki jak: Lamprologus leleupi leleupi, Poll 1956, L. brichardi Poll 1974, L. pulcher Trewavas i Poll 1952, L. nkabae oraz L. tretocephalus Boulenger 1898. Pielęgnacja ryb tej grupy możliwa jest w nieco większych akwariach. Ladiges (1959) obserwował dobór par oraz pielęgnację narybku u L. l. leleupi w odwróconych do góry dnem doniczkach. Rewir rodziny był pilnie strzeżony przez samca, natomiast samica sprawowała bezpośrednią opiekę nad jajami złożonymi w doniczce. Hodowlę parki L. "daffodil" czy też L. pulcher możemy prowadzić w 40-50 l pojemnikach. Limberger (1983) stwierdziła, że u Lamprologus brichardi mamy do czynienia z fakultatywną poligamią. Opieka nad potomstwem tego gatunku odbywać się może w rodzinie składającej się z jednego samca i jednej samiczki lub w systemie haremowym, gdy na jednego samca przypada kilka samic. Na podstawie obserwacji własnych, różnych gatunków Lamprologus, mogłem zauważyć, że układy poligamiczne mają miejsce w przypadku pielęgnic ślimakowych a także innych, małych przedstawicieli tego rodzaju. Z kolei u dużych L. tretocephalus czy też L. calvus z reguły mamy do czynienia z układami monogamicznymi. Do hodowli dwóch ostatnich gatunków niezbędne są około 100 l. zbiorniki.
      Warto nadmienić, że pielęgnice z rodzaju Lamprologus nie niszczą i nie zjadają roślin, chociaż w ich siedliskach naturalnych nie rosną żadne rośliny naczyniowe, jedyne żółtawe, poroślowe glony. Dobrym towarzystwem dla większych gatunków Lamprologus są duże naskalniki: Julidochromis regani Poll 1942, J. marlieri Poll 1956, gatunki rodzaju Chalinochromis Poll 1974. Niektórzy przedstawiciele omawianego rodzaju w warunkach hodowli sztucznej niechętnie przyjmują podawany im pokarm zastępczy, np. mrożone wodzienie. Umieszczanie we wspólnym akwarium ruchliwych ryb z rodzaju Tropheus uaktywnia ospałe i powolne Lamprologus. Moim zdaniem, korzystnie prezentują się te barwne pielęgnice w dekoracyjnych akwariach, obsadzonych roślinami. Oczywiście można wybrać również model zbiornika imitującego warunki naturalne strefy żwirowatej czy skalnej. W zależności od ilości hodowanych ryb możliwe jest wyodrębnienie kryjówek skalnych, tworzących rewiry dla określonych par czy też grup gatunkowych. Tak więc do budowy kryjówek użyć można płytek piaskowca, skałek wapiennych czy też łupków ilastych, układając dowolne konstrukcje. Poszczególne elementy dla większej stabilności skleić można "Cenusilem". Na takich budowlach możliwe jest hodowanie epifitycznych paproci z rodzajów Microsorium i Bolbitis, jak też gatunków z rodzaju Anubias, które przyczepimy do powierzchni kamieni.
      Ryby z rodzaju Lamprologus odżywiają się głównie pokarmem pochodzenia zwierzęcego. Większość gatunków to ryby zjadające przydenne bezkręgowce, narybek oraz plankton. Dla gatunków żyjących w środowisku skalnym i żwirowatym są to głównie larwy muchówek (Diptera). Z mięczaków (Mollusca) zjadane są zarówno ślimaki (Gastropoda) jak i małże (Bivalvia). Pokarm ten uzupełniany jest narybkiem innych gatunków. Wśród "specjalistów" odżywiających się małymi rybami uciekającymi w szczeliny skalne, wymienić można znane nam już L. compressiceps i L. calvus, których silnie spłaszczone ciało (w tym głowa i pysk) umożliwiają dotarcie do wnętrza szczeliny i zdobycie tam pokarmu.
      Ryby ze środowiska piaszczystego, tzw. pielęgnice ślimakowe odżywiają się głównie larwami bezkręgowców, żyjących w podłożu, nie gardzą jednak planktonem i małymi rybami.
      Karmienie w akwarium pielęgnic z rodzaju Lamprologus możliwe jest wszelkim pokarmem: żywym, mrożonym i suszonym: z żywych zwierząt w swojej hodowli stosuję: wioślarki (Cladocera) z rodzajów Daphnia, Bosmina, Moina i in., widłonogi (Copepoda) z rodzajów Cyclops, Mesocyclops, Diaptomus i in., larwy muchówek - wodzienie (Chaoboridae), komarowate (Culicidae) i sporadycznie ochotkowate (Chironomidae). Ryby jedzą też skrobane mięso i serce wołowe jak również pokarmy płatkowane np. Cichlid, Ichtio- czy Ovo-vit. Pokarm należy urozmaicać i podawać w takich ilościach, aby był natychmiast zjedzony. Ryby te nie zawsze chcą zbierać pokarm z podłoża.
      Obecnie Sekcja Ichtiologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów przy Instytucie Biologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, której przewodniczę, prowadzi obserwacje kilkunastu różnych ekologicznie gatunków pielęgnic z rodzaju Lamprologus. Ze względu na odrębności morfologiczne, jak również zmienność zachowań, chciałbym w przyszłości na łamach "Akwarium" podzielić się spostrzeżeniami i uwagami na temat hodowli poszczególnych gatunków.

Recenzował: dr Maciej Rembiszewski


"Akwarium" 1-2/86


strona główna