Denitryfikacja

Z Akwarystyka wiki

Denitryfikacja zachodzi w środowiskach beztlenowych w obecności bakterii, np.: Denitrobacillus, Pseudomonas denitryfikans jako skutek tzw. oddychania beztlenowego.

Wyróżnia się denitryfikację częściową - rozkład azotanów NO3 do azotynów NO2, oraz całkowitą, gdzie azot uwalniany jest do postaci atmosferycznej.

Proces ten wykorzystywany jest w urządzeniu o nazwie denitryfikator.

Osobiste
technika