Amazonia

Z Akwarystyka wikiWielu akwarystów chce możliwie odwzorować ekosystem swoich podopiecznych, jednak aby maksymalnie odtworzyć naturalne warunki, trzeba zdobyć informację z jakiego biotopu pochodzi ryba lub roślina. Sam biotop jest to część ekosystemu składająca się z nieożywionych czynników środowiska takich jak środowisko wodne (lub lądowe) temperatura światło zasolenie itd Dopiero spełnienie podstawowych warunków danego biotopu daje możliwość prawidłowego rozwoju biocenozy charakterystycznej dla danego biotopu.


Amazonka7.jpg
Amazonka2.jpg


Położenie i klimat Amazonii

Amazonia zajmuje obszar 7 mln km kwadratowych z czego 5,5 mln km kwadratowych jest wilgotnym lasem równikowym (zwanym selwa) poprzecinanym przez Amazonkę i jej liczne dopływy a także inne mniejsze rzeki. Występuje tu stała temperatura od 24°C do 26°C oraz roczne opady wynoszące około 4000 mm. Rozciąga się od strony zachodniej z wybrzeżem oceanu Spokojnego i górami Andami, Wyżyną Gujańską od strony północnej, i dalej Wyżyną Brazylijską od strony południowej i brzegiem Oceanu Atlantyckiego od strony wschodniej. Od strony gór na całej długości przez nizinę Amazonki łączy się z niziną Orinoko a od południa niziną Parany.

Największą rzeką płynącą przez Amazonię jest Amazonka która ma największe systemy rzeczne na świecie (ponad 7 mln km2 dorzecza) posiada ponad 1100 dopływów m.in.: Tocantis i Xingu, a także Tapajós i Madeira, oraz Purus, i Juruá i Putumayo i Japurá oraz Negro. Płynie przez Peru, Brazylię, Kolumbię. Źródła Amazonki znajdują się w peruwiańskich Andach na wysokości 5190 m n.p.m., skąd rzeka płynie w kierunku wschodnim przez Nizinę Amazonki. Szerokość rzeki dochodzi w środkowym biegu do 20 km, zaś w biegu dolnym do 100 km. Przy ujściu rzeka ma prawie 80 km szerokości. Ujście Amazonki ma charakter estuaryjno-deltowy, składający się z ponad 200 ramion sięgających daleko w głąb oceanu tworząc typowe eustaria. Drugą największą rzeką jest Orinoko Wypływa z gór południowej Wenezueli (Sierra Parima) i zatacza wielkie półkole wokół Wyżyny Gujańskiej, uchodząc deltą do Atlantyku naprzeciw Trynidadu. Środkowa część wylewa w porze deszczowej tworząc jedne z największych bagien na świecie i zróżnicowanych ekoregionów na Ziemi - Llanos. W porze deszczowej Orinoko przelewa się poprzez rzeki Casiquiare i Rio Negro do Amazonki.

W Akwenach amazonii wyróżnić można 3 podstawowe typy wód:

- Wody przejrzyste

- Białe wody

- Czarne wody


Wody przejrzyste


Przyklad.jpg

Zaczynają bieg w masywach złożonych z mniej podatnych na wypłukiwanie skał (np. Rio Xingu, Rio Tapajós - na Mato Grosso). Są to rzeki miejscami o bardzo wartkim nurcie, płynące w górzystej części Brazylii. Przykładem takich rzek są Rio Xingu czy Rio Tocantins. Wody te charakteryzują się krystaliczną wręcz przejrzystością o lekko błękitnawym odcieniu. W czasie deszczy mogących szybko wzbierać, przemieniając się w ciągu paru godzin z wartkich strumieni w rwące potoki. Podłoże jest głownie skalne, pokryte kamieniami i głazami miejscami żwirowe i piaszczyste na dnie większych cieków. Korzenie roślin rosnących na brzegu i powalone pnie dają liczne kryjówki dla występujących w tych wodach ryb. Roślinność podwodna występuje głownie w zatoczkach i większych ciekach o głębszym dnie. Skały w szybciej płynących wodach pokryte są glonami.

Wody przejrzyste odczyn mają bliski obojętnego, twardość stosunkowo niewielką.

Parametry wody: pH: 6.8-7.1, 3-8 DH, 79-84 F (26-29 C)

W wodach tych występuje bogate życie zarówno roślinne, jak i zwierzęce.

Flora: Amazonicus Echinodorus (Echinodorus bleheri, bolivianus, cordifolius, parviflorus, tenellus, subalatus, grandiflorus, schlueteri i inne) Lemma minor, Vallisneria, Cabomba (caroliniana, pulcherrima, aquatica) Limnobium laevigatum, Heteranthera i inne.

fauna: Amphilophus longimanus, Amphilophus alfari, Archocentrus nigrofasciatus, Hyphessobrycon tortuguerae, Alfaro huberi, Nudus Gobiesox, Phallichthys amates, Rivulus tenuis, Ancistrus sp., Callichthyidae i inne.

Urządzając akwarium biotopowe wód przejrzystych możemy odwzorować strumień z dość silnym nurtem, ze sporą ilością kamieni, dnem żwirowym. Jako ozdoby warto użyć korzenie, z roślin można posadzić w części akwarium np valisnerie. Można też odwzorować w akwarium zaciszną zatoczkę z powalonym pniem, jako ozdoby używając sporą liczbę korzeni. Nurt wody w takim wypadku nie musi być tak silny, jako podłoże można użyć żwir i piach. Brzegi natomiast obsadzić roślinnością, pozostawiając sporo wolnej przestrzeni na środku, do pływania. Warto też wprowadzić kilka gatunków pływających (np pistia, rzęsa lemna sp.) dających cień lub kryjówki w swoich pływających korzeniach. Zarówno pierwsza wersja jak i druga cechuje się dobrym oświetleniem niskim poziomem azotu i dobrym natlenieniem.


Przejrzyste.jpg


linki do zdjęć:

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=http://travel.mongabay.com/honduras/honduras_rio_zacate.html&rurl=translate.google.pl&usg=ALkJrhiX8mJj1gyUBDphMFocbmykJXiajQ

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=http://travel.mongabay.com/honduras/honduras_rio_corinto.html&rurl=translate.google.pl&usg=ALkJrhia1shJbGsbE3USAEgiH7_g2uI2Ew

Białe Wody


Amazonia-bialewody.jpg

Przeważnie większe rzeki i strumienie które swój bieg zaczynają w Andach, białe wody występują najczęściej w centralnej Amazonii, Orinoko, Ucayali, Rio Napo i Rio Solimoes. Występują też w jeziorach rzadziej w małych akwenach leśnych. W czasie pory deszczowej łączą na terenach zalewowych mniejsze cieki wodne i wody stojące tworząc ogromne połacie rozlewisk, w których koryta rzek osiągają nawet 300 km szerokości a stan wody podnosi się nawet o 15 m. Tereny zalane charakteryzują sie małą ilością tlenu ze względu na dużą ilość gnijącej materii organicznej dlatego występują tam głównie organizmy przystosowane do mniejszej ilości tlenu w wodzie. Wody te mają przeważnie brązowe żółte lub białe zabarwienie a cechą charakterystyczną jest duże zmętnienie spowodowane prze wypłukiwanie dużych ilości osadów. Penetracja światła słonecznego jest ograniczona a co za tym występuje w nich mała ilość roślin podwodnych, występują za to ogromne połacie roślin pływających np hiacynta wodnego i pistii. W płytkich zatokach i mniejszych strumieniach pojawiają się rośliny podwodne np Echinodorusy (Amazonicus, bleheri, bolivianus, cordifolius, parviflorus, tenellus), Ricca fluitans, Vallisneria. W głównym biegu rzek występują przeważnie większe ryby nienadające się do hodowli hobbystycznej w akwarium ale w mniejszych ciekach i zatoczkach występuje spora liczba gatunków akwariowych m.in. pielęgnice pawiookie, akary, ziemiojady, piranie, skalary, pielęgnice skośnopręgie, ziemiojady, pielęgniczki kakadu, zwinniki, bystrzyki, drobnoustki, kiryśniki, ukośnikowate, smukleniowate, pstrążenice, zbrojnikowate i kiryski.

Parametry wody: pH 6.8-7.1, TWO 3-8dH, temp. 26-29 C

W akwarium z biotopem białych wód jako podłoże można użyć piach lub glinę, jednak ze względów pielęgnacyjnych łatwiejszym do utrzymania w czystości jest sam piach. Zmętnienie wody nie jest koniecznym warunkiem. Nie powinno natomiast zabraknąć korzeni zapewniających naturalne kryjówki. Akwarium można częściowo obsadzić roślinami podwodnymi, warto posadzić gatunki o lisciach pływających dających cień. Odmiennie niż w wodach przejrzystych silny nurt wody nie jest wskazany. Natomiast warunki chemiczne wody są zbliżone.Białełe.jpg


linki do zdjęć:

http://www.mongabay.org/images/brazil/purple_martin_tree.gif

http://www.mongabay.org/images/Peru_oxbow_lake_reeds.gif

http://www.mongabay.org/images/brazil/oxbow_lake2.gifCzarne wody


Czarnewody.jpg


Wody czarne zazwyczaj zaczynają swój bieg w tropikalnych lasach na niższych terenach i są zasilane głównie z leśnych strumyków (np. Rio Negro). Rzeki które zaliczyć można do czarnych wód to: Negro, Apaporis, Arapiuns, Coari, Miriti-Parana, Piorini, Tahuayo, Tefe, Uatama, Urubu, Vaupes. Dopływy Orinoko: Atabapo, Caroni, Inirida, Ventuari, Vichada, Tomo, Tuparro. W przeciwieństwie do białych wód odznaczają się wyjątkową przeźroczystością sięgającą nawet do 3 metrów w głąb. Na ich piaszczystym dnie zalega gruba warstwa opadłych owoców liści i konarów ( średnio 20-30cm ) które gnijąc nadają tym wodom cherbaciane zabarwienie. Wody te są bardzo miękkie o małej ilości rozpuszczonych soli mineralnych, i o odczynie kwasowym (pH 3,5-6 ), przez co warunki dla bytowania roślin i glonów są niesprzyjające. rośliny podwodne występują w małych ilościach przeważnie są to żabienice, czasami valisnerie. dużo jest natomiast Korzeni roślin błotnych i drzew a także podczas pory deszczowej spora ilość zatopionych roślin bagiennych. Nie występują w tych wodach pierwotniaki a owady nie są tak liczne jak w pozostałych typach wód, głownym źródlem pokarmu jest zalewany las podczas pory deszczowej. Wiele gatunków przystosowało się do żerowania na opadłych owocach i butwiejących częściach roślin. Podczas pory suchej w czarnych wodach płynących butwiejąca materia organiczna jest zmywana i zostaje goły piach lub glina, dlatego tez ryby tam żyjące przystępują do tarła z nadejściem pory deszczowej, co gwarantuje obfitość pokarmy dla narybku. W wodach tych występuje spora liczba gatunków ryb akwariowych np: Dyskowce, Kąsaczowate, Pielęgniczki, Bystrzyki, Smukleniowate, Pstrążenice, Tetry, Dyskowce, Skalary, Kiryski, Zbrojniki

Parametry wody: pH 4.5-6.5, TWO 0-4 dH, temp. 27-30 C

Aby odwzorować ten typ wód w akwarium dno powinno być piaszczyste, pokryte zaimpregnowanymi liśćmi i korzeniami, można też użyć torf jako substrat. Duża ilość drewna zapewni naturalne garbniki i kwasy chumusowe, można też posłużyć się wyciągami z szyszek olchowych które dają wodzie herbaciane zabarwienie. Należy wystrzegać się ozdób z kamieni które nie występują w naturalnych biotopach czarnych wód. Rośliny zakorzenione w dużej ilości również nie są wskazane, lepiej jest dodać rośliny pływające typu pistia lub hiacynt wodny. Oświetlenie powinno być słabe przytłumione. Wskazany jest też słaby nurt wody.


Akwarium4.jpglinki do zdjęć:

http://www.mongabay.org/images/Peru_whitewater_creek_0.gif

przykład urzadzenia akwarium

http://akwa-mania.mud.pl/wystawy/wroclaw2008/83.jpg


Linki zewnętrzne


http://www.mojaamazonia.com

http://www.apisto.pl

http://fish.mongabay.com/biotope.htm

http://akwadar.w.interia.pl/

Osobiste
technika