detrytus

Autor: admin

detrytus

gromadząca się martwa materia organiczna, pochodząca z częściowo rozłożonych szczątków roślin i zwierząt, oraz ich wydalin

Opublikowane:  Mon, 15-Aug-2005, 15:34