Pokarm

Autor:

Pokarm

POKARM, pożywienie, biol. substancje pobierane z otoczenia przez organizm roślinny i zwierzęcy, stanowiące materiał budulcowy ciała i źródło energii procesów życiowych; pokarm roślin samożywnych stanowią proste związki nieorganiczne;
pokarmem zwierząt są różnorodne złożone substancje org. pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przyswajane dopiero po rozłożeniu na prostsze związki (trawienie, wchłanianie); podstawowymi składnikami odżywczymi pokarmu zwierząt są białka — element budulcowy organizmu, oraz sacharydy i tłuszcze — gł. źródło energii; poszczególne gat. przystosowały się w rozwoju ewolucyjnym do korzystania z różnych rodzajów pokarmu (monofagi, polifagi).

Opublikowane:  Sun, 05-Mar-2006, 08:57