g±bki

Autor:

g±bki

(Porifera, Enanthozoa, Spongiaria) to jedyne zwierzęta beztkankowe. Zaliczane s± przez to do grupy Parazoa (dosł. z gr. obok zwierz±t), która jednak nie jest taksonem. Ich budowa, a zwłaszcza obecno¶ć komórek kołnierzykowych (choanocytów) sugeruje, że s± one bardzo blisko spokrewnione z protistami. Wniosek ten potwierdziły badania genetyczne. G±bki s± zwierzętami wył±cznie wodnymi. Jako osobniki dojrzałe prowadz± osiadły tryb życia, często tworz± kolonie

Opublikowane:  Tue, 25-Apr-2006, 22:27