poziom letalny

Autor: admin

poziom letalny

to stan fizjologiczny, w którym ryba, po usunięciu szkodliwych czynników fizykochemicznych wraca do aktywnego życia bilogicznego

Opublikowane:  Mon, 15-Aug-2005, 22:38