azotany

Autor:

azotany

Azotany są końcowym produktem przemiany azotowej odpadowych białek i mocznika. W akwarium pochłaniają je rośliny i glony, a usuwane są przez beztlenowe bakterie denitryfikujące w specjalnym filtrze (źródełko/denitryfikator) lub podmianę wody. Są mało szkodliwe dla ryb przy stężeniu do 50 mg/l ale np koralowce wymagają zawartości poniżej 5 mg/l.

Stężenia dla akwariów słodkowodnych:

* do 5 czasem 10 mg/l - poziom utrzymywany w akwariach ze specjalnym filtrem
* do 40 mg/l - wspomagają rozwój roślin
* 40-80 mg/l – powodują wzrost glonów
* 80-140 mg/l – zahamowanie wzrostu roślin i gwałtowny wzrost glonów
* ponad 140 mg/l – niebezpieczne dla ryb i roślin.

Opublikowane:  Mon, 14-Jan-2008, 00:16