Konkurs fotograficzny
Kategoria : Wiadomości akwarystyczne
Opublikowany przez Admin na 2006/11/13

REGULAMIN:
1.Konkurs ma charakter otwarty.

2.Nagrodami konkursowymi są:

Prenumerata „Nasze Akwarium” oraz
NAGRODA I -zestaw dla akwarysty:
Floran (podłoże dla roślin) x 4szt, Nawóz CO2 1000ml, dyfuzor do CO2,
nawóz dla roślin 13Kluek premium x1szt, nawóz dla roślin w pałeczkach
premium, Wkład do filtra Ceram-Biox1szt, wkład do filtra Zeos x 1szt,
wkład do filtra Nitras x 1szt, Dekoracja kawariowa Grota, Test pH x 1szt
NAGRODA II
Aquagrunt (podłoże dla roślin) x 4szt, Nawóz CO2 500ml, dyfuzor do Co2,
Ozdoba akwariowa Zamek, oz dla roślin 13Kluek premium x1szt, nawóz dla
roślin w pałeczkach premium, test pH x 1szt
NAGRODA III
Floran (podłoże dla roślin) x 4szt, nawóz dla roślin 13Kluek premium
x1szt, nawóz dla roślin w pałeczkach premium, Wkład do filtra
Ceram-Biox1szt, wkład do filtra Zeos x 1szt, wkład do filtra Nitras x
1szt, Dekoracja kawariowa Grota, Test pH x 1szt
NAGRODY IV - X
2szt wkładów filtracyjnych FILTUS + nawóz dla roślin 13 kulek + test pH


3.Termin przesyłania prac upływa w dniu 30.11.2006 r.

4.Każdy autor może przesłać maksymalnie 3 prace.


5.Uczestnik konkursu musi być autorem zdjęcia, oraz posiadać do niego prawa autorskie. Zdjęcia nie mogą być wcześniej, lub w czasie trwania konkursu prezentowane zarówno w Internecie, jak i innych mediach. Biorący udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć w publikacjach związanych z konkursem.

6.Prace należy wysyłać na adres: redakcja@akwarium.pl
lub pocztą na adres: Nasze Akwarium, ul. Na Szańcach 23, 61-663 Poznań.

7.Format nadsyłanych prac w formie elektronicznej – minimum 1200px na dłuższym boku.

8.Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz posiadać tytuł Informacje te musza być zawarte w treści korespondencji wraz z oświadczeniem:

Oświadczam że jestem autorem nadesłanych zdjęć i jako Twórca udzielam Wydawcy niewyłącznej licencji na jednorazowe opublikowanie nadesłanych zdjęć w ramach ogłoszenia wyników konkursu w miesięczniku „Nasze Akwarium” oraz w serwisie internetowym prowadzonym przez Wydawcę jak i w publikacjach związanych z konkursem.

9.Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac prezentowanych do prezentacji.

10.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w styczniowym numerze Nasze Akwarium 2008


11.Nie zastosowanie się do w/w regulaminu spowoduje dyskwalifikacje uczestników konkursu.

(c) wszystkie prawa zastrzeżone