Charakterystyka rodzaju Otocinclus z uwzględnieniem warunków rozrodu
 


(Przedruk elektroniczny za zgodą PZA z czasopisma "Akwarium" nr 4-5/85)

Leon Nejmark

    Ryby z rodzaju Otocinclus wchodzą w skład rodziny zbrojnikowatych - Loricariidae. Do rodzaju Otocinclus należą małe glonożerne sumiki, osiągające wielkość maksymalną 4 do 6 cm. Są to najmniejsze ryby z całej rodziny. Występują one w centralnej i południowej części Ameryki Południowej. Żyją w czystych strumieniach.
Ciało mają krępe, ze spłaszczoną powierzchnią brzuszną. Trzon ogona jest skrócony. Nie posiadają płetwy tłuszczowej. Poza nieco większą płetwą grzbietową, pozostałe płetwy są małe. Cechą systematyczną, pozwalającą na rozróżnienie gatunków rodzaju Otocinclus, jest ilość płytek kostnych w linii nabocznej.
    Ryby te nie posiadają pęcherza pławnego, co powoduje, że poruszają się skokami. Nie są agresywne. Prowadzą życie stadne. Żerują przeważnie o zmierzchu. Nie mają specjalnych wymagań co do składu chemicznego wody. Wskazana jest filtracja lub dobre napowietrzenie, a także częsta, częściowa wymiana wody. W akwarium powinny znajdować się miejsca, pozwalające na ukrycie się ryb.
    Podstawą ich pożywienia są glony, zbierane przystosowaną do tego przyssawką gębową. Inne pokarmy, jak siekane rureczniki, oczliki, rozwielitki, płatki owsiane, parzona sałata, czy suszone pokarmy — mogą stanowić jedynie uzupełnienie diety, nie przekraczające objętościowo 20% (8). Skład przyjmowanego pokarmu zmienia się z wiekiem. Narybek zjada oprócz glonów drobny pokarm zwierzęcy. Ryby dorosłe odżywiają się niemal samym pokarmem roślinnym (3).
    Hodowla nie zawsze jest uwieńczona sukcesem. Jeden z autorów podaje (1), że stracił 6 z 7 zakupionych ryb. Inny znów stracił kolejno ponad 20 sztuk (8). Przyczyną przypuszczalnie był brak dostatecznej ilości glonów w diecie.
Ryby te trafiły w większej ilości do akwariów w latach 70-tych. Do dziś niemal wszystkie hodowane egzemplarze pochodzą z importu. Do Polski przywiezione zostały prawdopodobnie z NRD.
    Ogólnie można stwierdzić, że zachowanie się omawianych ryb w czasie rozrodu przypomina zachowanie się ryb z rodzaju Corydoras (5, 10). Płodność ich jest bardzo mała. Składają do kilkudziesięciu ziaren ikry. Rozróżnienie płci jest możliwe jedynie na tej podstawie, że samiec jest smuklejszy od samicy. W czasie tarła na jedną samicę powinno przypadać kilka samców (4).
    W hodowli akwaryjnej — spotykane są następujące gatunki (5, 11):
1. Otocinclus affinis Steindachner, 1877
2. Otocinclus flexilis Cope, 1894
3. Otocinclus vittatus Regan, 1904
4. Otocinclus maculipinnis Regan, 1912
5. Otocinclus maculicauda Steindachner, 1876
6. Otocinclus notatus (?) (4)
 

Otocinclus maculicauda
Otocinclus affinis
Otocinclus flexilis


Charakterystyka gatunków

    Otocinclus affinis jest najczęściej spotykanym gatunkiem. Występuje w południowej Brazylii, w okolicy Rio de Janerio. Osiąga do 4 cm długości. Linia naboczna liczy 23—24 płytki kostne. Ubarwienie ciała od oliwkowego do szaro-zielonego. Wzdłuż ciała biegnie ciemny pas, zakończony u nasady ogona plamą w kształcie trójkąta. Grzbiet ciemniejszy z czarnymi plamkami, brzuch białawy.
    W literaturze istnieją rozbieżności. dotyczące optymalnej temperatury hodowli. Podawane są wartości od 18°C (10) do 24°C (5)
Rozmnażanie. G. Sterba (11) pisze o rozmnożeniu tego gatunku przez Schmidt’a w Tropicarium we Frankfurcie nad Menem. Podobny opis przytaczany jest w książkach akwarystycznych (9, 10). Przebieg tarła jest następujący, po krótkich zalotach samica składa ikrę na roślinach i na szybach akwarium. Larwy wylęgają się po 2-3 dniach i przez następne 2-3 dni wiszą na roślinach. Po tym okresie zaczynają pływać. Przyjmują drobne pokarmy zwierzęce i żółtko jaja. R. Zukal (10) podkreśla, że o szybkim wzroście decyduje duża ilość glonów i dodawanie karmy zwierzęcej.
    Otocinclus flexilis — występuje w południowej Brazylii w stanie Rio Grande do Sul. Osiąga do 6 cm długości. Linia naboczna liczy 25 płytek kostnych. Ubarwieniem przypomina O. affinis. Różnica dotyczy ciemnego pasa, biegnącego wzdłuż ciała. Od strony głowy pas ten może być przerywany, od strony ogona nie jest ostro zakończony, lecz stopniowo się rozprasza.
W piśmiennictwie brak jest danych o rozmnażaniu tego gatunku. Przy hodowli temperatura wody powinna wynosić 24°C. Jeden z autorów (7) podkreśla, że nie zauważył, by ryby te zjadały pożywienie zwierzęce, suszony pokarm, sparzony szpinak, czy sałatę.
    Otocinclus viffatus — występuje w stanie Mato Grosso w Rio Paragway. Osiąga wielkość do 5,5 cm. Linia naboczna liczy od 21 do 22 płytek kostnych. Ubarwienie przypomina O. affinis i O. flexilis. Różnica polega na tym, że ciemny pas, biegnący wzdłuż ciała, wchodzi wyraźnie na płetwę ogonową. Ryba ta preferuje temperaturę od 18 do 22°C. Przy wyższych czuje się źle.
    O udanym rozmnożeniu tego gatunku pisał K.D. Elsholz (2, 3). Autor ten uzyskał 3 ryby w 1976 roku. Przebywały one z innymi rybami z rodzaju Otocinclus i Hemiancistrus w 80 I akwarium, obsadzonym przeważnie zwartkami (Cryptocoryne). Bezpośrednie oświetlenie stonowane było przez rośliny pływające. W akwarium znajdowały się korzenie, pozwalające na ukrycie się ryb. Temperatura wody osiągała najwyżej 24°C, pH około 7, twardość wody 16—18°n. Woda nie była filtrowana, lecz dobrze przewietrzana. Co tydzień wymieniano 1 /3 część wody. Po dwu latach ryby złożyły ikrę. Została ona w całości przyklejona do dolnej strony liścia jednej ze zwartek. Wielkość ziaren ikry-wynosiła 1,5—2. mm. Po dwóch dniach nastąpił wylęg. Larwy miały około 3 mm długości i były przezroczyste. Po następnych 2 dniach narybek rozpłynął się. Za pokarm służyły glony i najdrobniejszy „pył" stawowy. W ciągu 3 tygodni narybek osiągnął wielkość 2 cm. Przy tej wielkości młode ryby posiadały ubarwienie ryb dorosłych. Z wiekiem przeszły na pokarm wyłącznie roślinny.
    Przytoczone fakty wskazują, że wzrost narybku jest bardzo szybki. Inną zastanawiającą rzeczą jest to, że wiele ryb glonożernych chowanych było w jednym 80 litrowym akwarium, na dodatek słabo oświetlonym. Przypuszczalnie niemal cały pokarm tych ryb pochodził spoza akwarium.
    Otocinclus maculipinnis — pochodzi z La Plata. Osiąga długość do 4 cm. Kolor ciała od żółtego do brązowego, z dużą ilością ciemnych plamek, rozmieszczonych zarówno na tułowiu, jak i na płetwach. Temperatura hodowli do 24°C Ryby te zostały rozmnożone przez H.J. Frankę, o czym relacjonuje G. Sterba (11). Ikra była składana przez ryby na roślinach. Narybek, który rozpływał się w 2 dni po wylęgu larw, karmiony był wrotkami i pokrojonymi rurecznikami.
Wzrost narybku był nieprzerwany, jeśli zapewniona była dobra filtracja wody i częściowa, regularna jej wymiana.
    Otocinclus maculicauda — pochodzi z południowo-wschodniej Brazylii. Osiąga do 6 cm długości. Posiada 24 płytki kostne w linii nabocznej. Ubarwienie ciała tym się różni od O. maculipinnis, że posiada ciemną plamę u nasady ogona. Temperatura hodowli — do 24°C. Jest to gatunek rzadko spotykany. W literaturze brak jest danych o jego rozmnażaniu.
    Otocinclus notatus (4) — pochodzi z południowej Brazylii, z Santa Cruz. Osiąga wielkość do 4 cm. Ciało koloru brązowego, z żółtymi i brązowymi plamami, maskującymi boczny, ciemny pas. U nasady ogona znajduje się ciemna plama. Pierwszy promień płetwy grzbietowej i płetw piersiowych posiada rysunek barwny. Poza tym płetwy są przejrzyste. Rozmnażanie tych ryb nie odbiega od tego, co przytaczane jest przy opisach innych ryby z rodzaju Otocinclus. Samica składa 20—25 sztuk ikry w różnych miejscach. Wylęg następuje w 2—3 dni później. Narybek rośnie wolniej, niż u O. vittatus.
    Omawiane gatunki ryb pomagają nam w zwalczaniu glonów w akwarium. Można uznać, że najlepiej czyni to Otocinclus affinis — jednak skuteczność nie może być porównywana z glonojadem Gyrinocheilus aymonieri (1).

LITERATURA:
1. Elsholz K.D., Nochmals Otocinclus affinis, „Aquarien Terrarien" — 7, 1973, s. 247.
2. Elsholz K.D., Erstnach zuch von Otocinclus viffatus „Aquarien Terrarien", 7, 1980, s. 230.
3. Elsholz K.D., Celungene Zucht von Otocinclus vittatus. ,,Aquarien Terrarien", 4, 1981, s. 130.
4. Elsholz K.D., Otocinclus nofatus. ,,Aquarien Terrarien", 6, 1982, s. 204.
5. Frey H., Welse und andere Sonderlingei Zierfisch-Monografien, t. 3, Neuman Verlag,
Leipzig, 1974, s. 51—52.
6. Nejmark L, Uwagi na temat niektórych ryb z rodziny zbrojnikowatych — Loricariidae,
„Akwarium" 1, 1981, s. 4—10.
7. Peters R., Zur Ha/tung von Otocinclus liexilis, ,,Aquarien Terrarien", 7, 1979, s. 231.
8. Stallknecht H., Und noch einma/: Otocinc/us affinis, ,,Aquarien Terrarien", 10, 1973, s. 355.
9. Sterba G., Aquarienfische, Edition Leipzig, 1972.
10. Zukal R., Akvarijni Ryby, Svepomoc, 1979.
11. Sterba G. The Aquarisf's Encyclopaedia, Ed. , Edition Leipzig, 1983, s. 425—26.
12. Fische gegen Algen, Aquarium Meute, 3, 1983, s. 26.

Akwarium" 4-5/85


strona główna