Ciernik Gasterosteus aculeatus, (Linaeus, 1758)


(Przedruk elektroniczny za zgodą PZA z czasopisma "Akwarium" nr.  5/89)

Stefan Kornobis

        Ciernik Gasterosteus aculeatus (Linaeus, 1758) jest znanym powszechnie, drobnym gatunkiem ryby, występującym w chłodnej  i umiarkowanej strefie północnej półkuli ziemskiej. Występuje   licznie w Polsce, przy czym spotyka się go zarówno w  wodach słodkich, jak i słonawych przybrzeżnych wodach Bałtyku. Ciernik jest rybą powszechnie znaną wśród miłośników przyrody, hoduje się go również w akwariach. Przyczynami, dzięki którym ciernikiem interesują się akwaryści są: niewielkie rozmiary ryby, bardzo ciekawa biologia rozrodu oraz niezwykle piękne ubarwienie samców w okresie godowym.
        Cechami normalnego ubarwienia godowego samca ciernika są: błyszczący  morskozielony grzbiet, czerwonopomarańczowa  barwa brzucha oraz w dolnych częściach pokryw skrzelowych jasno błyszczące błękitnozielone tęczowki oczu. Z badań etologicznych* wiadomo, że czerwonopomarańczowe ubarwienie samcow jest dla nich korzystne, gdyż sa one wtedy wyróżniane przez samice (Pwlwijk i Tinbergen 1971, Mc Phail 1969, Selmer 1971). Ubarwienie to funkcjonuje także jako sygnał ostrrzegawczy, prawdopodobnie dzięki czemu samce lepiej mogą bronić ikry i nayrbku (Selmer 1971). Takie ubarwienie godowe mają prawie wszystkie samce cierników. Jest jednak wyjątek, na stosunkowo niewielkim obszarze na zachodzie amerykańskiego stanu Washington występuje inny typ ubarwienia godowego. Samce z tego terenu są całkowicie czarne. Cechą charakterystyczną tych  czarnych samców jestrównież to , że kiedy są chwytane luc przestraszone, tracą na kilka minut swoje godowe ubarwienie. Przybierają ocz\hronne ubarwienie osobników dorosłych(Mc Phail 1969,  Hagen i Moodie 1979). czerwone samce nie wykazują  takiego chwilowego zaniku barw.
        Jak już wspomniano czarne samce występują na ograniczonym obszarze w stanie Washington w USA. Na terenach otaczających ten obszar, w tym  samym stanie Washington, samce   są  czerwone, a na pograniczu spotyka się populacje mieszane, w których część   samców jest czerwona, a część czarna. Hagen i Moodie skrzyżowali w niewoli osobniki z populacji czerwonych z osocnikami z populaci czarnych, w wyniku czego   orrzymali osobniki o cechach pośrednich, ktorych ubarwienie godowe samców wyglądało następująco: grzbbiet ciemnobrunatny lub zbliżony do ciemnej zieleni; brzuch, dolna część głowy i pokryw skrzelowe zmienne - od prawie czarnego z domieszką czerwieni. Wyniki dalszych krzyżówek pozwoliły na stwierdzenie, że czerń lub czerwień samców jest uwarunkowana przez dwa allele** tego damego genu*** z których żaden nie jest dominującym. Tak więc o tym, który typ ubarwienia godowego występuje w populacji decyduje dobór naturalny, ktory eliminuje mniej korzstny typ ubarwienia. Na ogromnej większości obszru występowania korzystniejszym, z przyczym podanych już wxześniej , jest typ czerwony i jego to właśnie spotyka się powszechnie w naturze. Sugeruje to, że w części stanu Washington musi działać jakiś czynnik,  ktory powoduje, że w tych likalnych warunkach korzystniejszy jest czarny typ ubarwienia godowego.
        W trakcie badań naukowych zauważono, że czarne populacje cierika występują tam, gdzie razem z nimi występuje gatunek ryby o łacińskiej nazwie Novumbra hubbsi. Jest to niewielka ryba (wielkość zbliżona do wielkości ciernika) występująca tylko na tym ograniczonym obszarze stany  Washington. Należy do rodzaju muławkowatych (Umbridae). Zauważono, że tam gdzie Novumbra występuje licznie  spotyka się wyłącznie czarne populacje ciernika; gdzie Novumbra jest mniej liczna spotyka się zarówno czarne , jak i czerwone cierniki; gdzie jej brak - tylko populacje jednolicie czerwone. Sugeruje to, że Nobumbra hubbsi jest właśnie tym czynnikiem, który eliminuje czerownie cierniki w stanie Washington.
    Na wytłumaczenie mechanizmu tej eliminacji wystnięto dwie hipotezy. Mc Phail (1969) sugeruje, że osobniki Novumbra hubbsi są wabione przez czerwone ubarwienie samca ciernika opiekującego się młodymi i zjadają narybek. W wyniku tego z populacji sukcesywnie eliminowane są czerwone cierniki. Nie narażone na ten czynnik czarne mogą się swobodnie rozmnażać i zajmować obszar zamieszkiwany przez w\w wroga naturalnego.
    Hagen i Moodie (1979) sugerują inny mechanizm wypierania czerwonych cierników przez Novumbra. Badania   wykazały bowiem, że ryba ta, podobnie jak ciernik, wykazuje silny terytorializm w okresie rozrodczym, a jej ubarwienie ostrzegawcze ma przewagę czerni (Hagen i wsp. 1972). Czerwone osobniki ciernika są przepędzane przez Novumbra hubbsi i nie znajdują dostatecznej ilości dogodnych miejsc do rozrodu. W wyniku tego są stopniowo wliminowane z populacji. W przeciwieństwie do nich osobniki czarne są w stanie zająć odpowiedni obszar terytorium rozrodczego, gdyż   ich czarne ubarwienie dziaa na Novumbra jako sygnał ostrzegawczy i odstraszający. Są więc w stanie skutecznie rozmnażać się w tych samych zbiornikach wodnych.
    O tym, która z tych hipotez jest prawdziwa rozstrzygną zapewne dalsze badania naukowe. Być może, że prawdziwe są obie i czerwone cierniki w stanie Washington są eliminowane za pomocą dwu mechanizmów równocześnie. Niezależnie jednak od wyników przyszłych badań naukowych oddzaływanie Novumbra hubbis na populacje ciernika stanowi interesujący przykład wpływu doboru naturalnego na ubarwienie godowe ryb.

Literatura
Hagen D. W. Moodie G. E. E.  - 1979 - Polymorphism for breeding colors in Gasterosteus aculeatus. I. Their genetics and geographic distribution. Evolution 33: 641-648
Hagen D. W. Moodie G., Moodie P. - 1972 - Territoriality and courtship in the Olympic muminnow (Novumbra hubbsi). Can J. Zool. 50: 1111-1115.
Mc. Phail D. - 1969 - Predation and the evolution of a  stickleback (Gasterosteus). J. Fish. Res Bd. Canada 26: 3183-3208.
Plewijk J., Tinbergen N. - 1937 - Eine reizbiologisch Analyse einiger Verhaltensweisen von Gasterosteus aculeatus L.. Z. Tierpsychol. 1: 923-1204.
Selmler D. E. - 1971  -  Spme aspects of adaptation in a polymorphism for breeding colours in the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus). J. Zool. London 165: 291-302.


*   etologia - nauka o zachowaniu się zwierząt
**  allele - różne formy tego samego genu
*** gen - podstawowa jednostka dziedziczności

Recenzował: dr Alfred Borkowski

"Akwarium" 5/89


strona główna