Proporczykowiec złotopręgi Fundulopanchax (Roloffia) occidentalis (Claussen, 1966)

 

(Przedruk elektroniczny za zgodą PZA z czasopisma "Akwarium" nr 1/81)

H. Kilka

Rodzina: Cyprinodontidae, podrodzina: Rivlinae.

Ojczyzna: Senegal, Gambia, Ghana.

    Rodzaj Roloffia został wyodrębniony przez S. Clausena w roku 1966 i nazwany na cześć E. Roloffa i ichtiologa niemieckiego. Roloffia occidentalis poprzednio nosił nazwę Aphyosemion sjostedti, natomiast właściwy A. sjostedti znany był jako A. Caeruleum.
    Proporczykowce złotopręgie dorastają do 12 cm długości. Ciała ich są wydłużone, pyski górne, a płetwy piersiowe, grzbietowa i odbytowa duże. Znane są dwie odmiany barwne tych ryb - niebieska i złota. Samice są brązowe do pomarańczowo-czarnych.
    Proporczykowce złotopręgie należy hodować w zbiornikach stosunkowo dużych, wyposażonych w kryjówki dla samic. Jest to konieczne, gdyż samice na ogół nie są skore do tarła i stąd obserwuje się dużą agresywność samców w stosunku do nich.
    Dno akwarium tarliskowego należy wyłożyć 2-3 centymetrową warstwą torfu. Po odbyciu tarła przez tarlaki, torf wraz ze znajdującą się w nim ikrą należy odcedzić i lekko wygnieść, a następnie przechować przez okres 6 miesięcy w zamkniętym plastikowym woreczku.

Patrz M. Celler - Uwagi na temat hodowli ryb karpieńcowatych cz. I, "Akwarium", nr (1)55:1980, s. 10-15.

"Akwarium" 1/81


strona główna