Buszowiec krępy Ctenopoma oxyrhynchum (Boulenger, 1902)


(Przedruk elektroniczny za zgodą PZA z czasopisma "Akwarium" nr 1/82)

    Buszowce - ryby z rodzaju Ctenopoma należą do rzadkości w naszych akwariach. Rodzaj Ctenopoma został opisany przez Peters'a w roku 1844. Dokładna liczba gatunków zaliczonych do tego rodzaju jest trudna do ustalenia (ponad 20) i dzięki nowym odkryciom z roku na rok wzrasta.
    Buszowce to ryby na ogół duże (7-20 cm długości). Ich ostre pyski wskazują na drapieżność.
Najbardziej w Polsce znanym buszowcem jest przedstawiony na fotografii buszowiec krępy. Został on sprowadzony do Europy w roku 1952, zaś w Polsce pojawił się na początku lat siedemdziesiątych, prawdopodobnie przywieziony z NRD.
    Buszowce krępe wymagają dużych akwariów i bardzo dobrego karmienia. W ich jadłospisie powinny się też znajdować żywe ryby; które w naturze przypuszczalnie są ich podstawowym pożywieniem. Odróżnienie płci poza okresem godowym jest bardzo trudne. Ryby te są z powodzeniem rozmnażane w naszym kraju, lecz nie można ich „na zawołanie" doprowadzić do tarła. Ilość składanej ikry jest bardzo duża, bo z jednego tarła wynosi ponad 2000 sztuk.
    W sytuacjach stresowych buszowce krępe stroszy pokrywy skrzelowe, stąd do ich odławiania należy używać siatek o bardzo małych oczkach, by nie dopuścić do zahaczania się ryb.
    Ponieważ nasze krajowe doświadczenia z hodowlą buszowców krępych są niezbyt bogate (10 lat) prosimy o nadsyłanie uwag na temat ich chowu i rozmnażania.

Tekst i zdjęcie: H. Kilka

"Akwarium" 1/82


strona główna